English | Français   rss
Liên kết
Chương trình Hội thảo Khoa học (18-01-2018 10:24)
Góp ý

''Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bài học lịch sử''

 

Thời gian: Thứ sáu, ngày 26 tháng 01 năm 2018

 Địa điểm: Đại học Huế, Số 03 Lê Lợi, TP. Huế

 

 07g30 – 08g00: Đón tiếp đại biểu

08g00 – 11g00:

Khai mạc

- Tuyên bố lý do

- Giới thiệu đại biểu

- Phát biểu Khai mạc Hội thảo

- Báo cáo đề dẫn Hội thảo

- Chủ trương của Đảng về tổng công kích, tổng khởi nghĩa ở miền Nam (1963-1968)  - TS. Nguyễn Văn Hoa, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

- Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở Huế - Ông Nguyễn Văn Quang, Nguyên Bí thư Thành ủy Huế

Thảo luận

- Phát biểu của Vụ trưởng Vụ GDQP-AN, Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Phát biểu của một số nhân chứng trong Chiến dịch.

- Các ý kiến thảo luận khác.

Giải lao

- An ninh Trị Thiên Huế - mũi nhọn sắc bén trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 - Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

- Liên minh các lực lượng Dân tộc Dân chủ và Hòa bình thành phố Huế với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc - Ông Nguyễn Đắc Xuân

- Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại Gia Lai - TS. Nguyễn Xuân Sinh, Trường THPT Krông Nô, Đắk Nông

- Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968: Bài học “không được đùa với khởi nghĩa” - PGS.TS. Trần Ngọc Long, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

Thảo luận

11g00-11g30: Tổng kết Hội thảo.

 

Ban Tổ chức

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×