English | Français   rss
Liên kết
Thư mời viết bài tham gia hội thảo khoa học “Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bài học lịch sử” (18-12-2017 08:21)
Góp ý

 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt có ý nghĩa chiến lược, đối với toàn bộ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975). Sự kiện lịch sử này đã làm thay đổi cục diện chiến tranh, gây nên những chấn động dữ dội không chỉ ở nước Mỹ, mà ở ngay cả các nước đồng minh của họ, buộc Mỹ phải thay đổi cách thức tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam. Xuân Mậu Thân 1968 cũng là một trong những sự kiện phức tạp, có những đánh giá khác nhau trong giới khoa học trong và ngoài nước.

 

Nhân kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 - 2018), Đại học Huế tổ chức Hội thảo khoa học, với chủ đề: “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bài học lịch sử”.

 

Hội thảo nhằm tạo diễn đàn để các nhà khoa học, các nhân chứng lịch sử công bố và thảo luận những kết quả nghiên cứu trong thời gian gần đây về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, làm rõ hơn những vấn đề về lý luận và thực tiễn, những nét đặc sắc, những sáng tạo trong tổ chức thực hiện, giá trị lịch sử, vai trò, tác động của sự kiện lịch sử này đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

1. Nội dung: Hội thảo tập trung vào những chủ đề chung sau đây:

- Bối cảnh lịch sử ở trong nước, khu vực và quốc tế, các yếu tố dẫn đến thời cơ chiến lược của cách mạng miền Nam; chủ trương của Trung ương Đảng, quyết tâm của Trung ương Cục và Quân ủy Miền về mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

- Quá trình chuẩn bị mọi mặt của quân và dân cả nước, tập trung quân và dân Trị Thiên - Huế; sự hoạt động chi viện từ miền Bắc, sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa đối với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

- Diễn biến tình hình tại chiến trường miền Nam nói chung và Trị Thiên - Huế nói riêng; vai trò của các lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở Trị Thiên - Huế.

- Dư luận và đánh giá của cộng đồng quốc tế về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, ảnh hưởng của sự kiện lịch sử này đối với phong trào phản chiến của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, đặc biệt là nhân dân Mỹ.

- Đánh giá tầm vóc, ý nghĩa và những bài học kinh nghiệm của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; vận dụng những bài học kinh nghiệm trên vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

 

2. Ngôn ngữ: Tiếng Việt

 

3. Thời gian: Hội thảo dự kiến tổ chức trong ngày 24/01/2018

 

4. Địa điểm: Đại học Huế, số 3, Lê Lợi, thành phố Huế.

 

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, tổ chức và cá nhân viết bài tham dự. Xin vui lòng gửi tiêu đề, tóm tắt bài viết (khoảng 300-350 từ) trước ngày 20/12/2017; và gửi bài viết toàn văn (khoảng từ 10-15 trang A4, font chữ Time New Roman, bảng mã Unicode, cỡ chữ 13) trước ngày 05/01/2018.

 

Tiêu đề, tóm tắt và toàn văn bài viết xin gửi về hai địa chỉ sau:

- ncbao@hueuni.edu.vn

- vtnminh@hueuni.edu.vn          

 

Chi tiết xin liên hệ: Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Đại học Huế, số 03, Lê Lợi, thành phố Huế. Số điện thoại: 0234.3845.799; Số điện thoại di động: 0975.001.112 (ông Nguyễn Chí Bảo) hoặc 0128.7777.897 (cô Võ Trần Ngọc Minh).

 

 

Trân trọng!

 

T.M BAN TỔ CHỨC

                                                                             PHÓ TRƯỞNG BAN TRỰC

                                                                       PHÓ GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC HUẾ  

 

                                                                                Đỗ Thị Xuân Dung   

Các tin mới hơn
Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×