English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế - điều phối quốc gia của dự án TOURIST tham dự Khởi động Dự án ở Graz, Áo (08-03-2018 09:06)
Góp ý

 

Từ ngày 27/2 đến 3/3/2018, đoàn Đại học Huế do TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế dẫn đầu, đã tham dự buổi Khởi động Dự án TOURIST (Du lịch) ở Graz, Áo. Tham gia đoàn Đại học Huế còn có PGS.TS. Hoàng Hữu Hạnh, Trưởng Ban Hợp tác quốc tế; PGS.TS. Trần Hữu Tuấn, Khoa trưởng Khoa Du lịch; ThS. Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế.

 

 

 

Dự án kéo dài ba năm (2017-2020) do Ủy ban châu Âu tài trợ trong khuôn khổ Chương trình Erasmus+ Nâng cao Năng lực cho Giáo dục đại học do Đại học Khoa học Ứng dụng FH Joanneum điều phối. Dự án gồm có 8 gói công việc, tập trung vào việc xây dựng các trung tâm mạnh về du lịch bền vững và các chiến lược quản lý tài chính sáng tạo ở Thái Lan và Việt Nam.

 

Tại buổi khởi động, bên cạnh các báo cáo về hiện trạng phát triển du lịch bền vững ở Thái Lan, Việt Nam và Châu Âu và phân tích GAP (khoảng cách), còn có các bài thuyết trình về chiến lược quản lý tài chính sáng tạo, làm rõ các mục tiêu dự án, các gói công việc, phân công công việc và cách tiếp cận quản lý dự án. Buổi khởi động kết thúc bằng chuyến tham quan Nhà máy giăm bông Vulcano và Nhà máy Chocolate Zotter - 2 tấm gương điển hình về du lịch bền vững ở Áo.

 

Bốn hội thảo tập huấn dành cho các nhóm đối tượng khác nhau sẽ được tổ chức ở Thái Lan và Việt Nam với mục đích nâng cao năng lực cho các đơn vị. Đợt tập huấn đầu tiên sẽ được tổ chức tại Đại học Huế vào tháng 10/2018.

 

Đối tác của dự án TOURIST gồm có:

Từ châu Âu:

- Đại học Khoa học Ứng dụng FH  Joanneum - Áo (đơn vị điều phối)
- Đại học Alicante - Tây Ban Nha
- Đại học Haaga-Helia - Phần Lan

Từ Châu Á:
- Đại học Huế - Việt Nam (điều phối viên quốc gia)
- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội - Việt Nam
- Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
- Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch Huế - Việt Nam
- Đại học Kasetsart Bangkok - Thái Lan
- Đại học Burapha - Thái Lan
- Đại học Bayap - Thái Lan
- Đại học Prince of Songkla - Thái Lan (điều phối viên quốc gia)
- Viện Du lịch Dựa trên Cộng đồng Thái Lan - Thái Lan

 

TH

Liên kết
×