English | Français   rss
Liên kết
Khai trương Trung tâm năng lực vì sự phát triển du lịch bền vững tại Đại học Huế (30-10-2019 09:11)
Góp ý

Trong khuôn khổ Dự án Tourist thuộc chương trình Erasmus+ về nâng cao năng lực cho các cơ sở giáo dục đại học do Cộng đồng Châu Âu tài trợ, ngày 29/10/2019, tại Khoa Du lịch, Đại học Huế đã khai trương Trung tâm năng lực vì sự phát triển du lịch bền vững. TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế; Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế đã tham dự lễ. 

TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế; Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế tham dự lễ khai trương Trung tâm

Đại biểu tham quan Trung tâm

 

Một tiết học của sinh viên Khoa Du lịch - Đại học Huế trong khuôn khổ dự án Tourist về phát triển du lịch bền vững

 

Dự án Tourist kéo dài ba năm (2017-2020) do Đại học Khoa học Ứng dụng FH Joanneum, CH Áo điều phối. Dự án gồm có 8 gói công việc, tập trung vào việc xây dựng các trung tâm mạnh về du lịch bền vững và các chiến lược quản lý tài chính sáng tạo ở Thái Lan và Việt Nam, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ gắn liền với sự bền vững cho ngành du lịch và môi trường, đồng thời gia tăng các lợi ích kinh tế của du lịch đến với cộng đồng địa phương.

 

Trung tâm năng lực vì sự phát triển du lịch bền vững Đại học Huế là trung tâm đầu tiên và duy nhất ở miền Trung và Tây Nguyên của Việt Nam làm tư vấn, nghiên cứu, đào tạo, kết nối và chứng nhận về du lịch bền vững. Mục tiêu dài hạn của trung tâm là phát triển và đa dạng hóa các chương trình tư vấn, nghiên cứu, đào tạo, kết nối và chứng nhận cho các nhóm khách hàng mục tiêu bao gồm các tổ chức giáo dục, các doanh nghiệp du lịch, chính quyền địa phương, các sở ban ngành, cộng đồng địa phương và các bên liên quan khác nhằm nâng cao kiến thức và nhận thức về phát triển du lịch bền vững trong khu vực miền Trung và cả nước; thương mại hóa các sản phẩm và dịch vụ du lịch mang tính bền vững; Kết nối với các trung tâm và tổ chức du lịch tương tự trong khu vực và trên thế giới để thực hiện các dự án phát triển du lịch bền vững ở quy mô quốc tế. 

 

PV

 

 

 

 

 

Liên kết
×