English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế tham gia Lễ khởi động Dự án NutriSEA (Erasmus+ KA2) tại Phnom Penh (12-03-2016 14:31)
Góp ý

 

Từ ngày 07-09/3/2016, Đoàn đại biểu Đại học Huế gồm TS. Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế và PGS.TS. Hoàng Hữu Hạnh, Trưởng ban HTQT – điều phối viên đã tham gia Lễ khởi động Dự án NutriSEA – thuộc Chương trình nâng cao năng lực trong giáo dục đại học Erasmus+ của Công đồng Châu Âu (Erasmus+ Key Action 2)

 

Dự án NutriSEA do Đại học Ghent (Bỉ) điều phối có tên gọi đầy đủ là “Network of Universities and Enterprises for Food Training in Southeast Asia”, kéo dài 36 tháng từ 2015 – 2018 gồm 14 trường đại học Âu – Á (http://nutrisea.eu/).

 

Dự án NutriSEA gồm 9 hợp phần (work packages) tập trung vào các mục tiêu cụ thể sau:

  • Đổi mới chương trình đào tạo ở cấp độ đại học/thạc sĩ ngành thực phẩm cho 6 đại học đối tác Đông Nam Á, theo các tiêu chí phù hợp với phát triển vùng và yêu cầu thị trường đến 2018. Dự án sẽ chú trọng vào cải tiến phương pháp giảng dạy bao gồm việc sử dụng ICT, liên kết mạnh hơn với doanh nghiệp trong việc xác định các chuẩn đầu ra và cung cấp các khóa thực tập.
  • Đào tạo:

◦  18 giảng viên, cán bộ quản lý: các kỹ năng ngoại ngữ, nghiên cứu, kỹ năng mềm và phương pháp giảng dạy, các kiến thức quản lý chung về chủ đề công nghiệp thực phẩm như khởi nghiệp, tăng cường hiệu quản quản lý và quản lý chất lượng. 

◦ 10 nhân viên về kỹ năng chuyển giao công nghệ: kỹ năng trong chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp và kỹ năng chuyển đổi khác.

◦  10 nhân viên hợp tác quốc tế: các chiến lược quốc tế hóa, quản lý trao đổi học thuật, tổ chức của đơn vị HTQT và quản lý dự án.

  • Tăng cường năng lực cho đơn vị chuyển giao công nghệ tại các trường đối tác, tập trung vào hợp tác giữa đại học – doanh nghiệp và sáng tạo. Mục tiêu là thiết lập một mạng lưới về thực phẩm vùng với các bên liên quan (các đại học, các doanh nghiệp, các cơ quan chức năng) cho đến khi kết thúc dự án.

 

Tại lễ khởi động, các kế hoạch chi tiết của các hợp phần đã được lên chi tiết về nội dung và thời gian thực hiện. Ngay sau lễ khởi động, các thành viên phụ trách các hợp phần dự án bắt đầu chuẩn bị nội dung và chương trình chi tiết để thực hiện các Khóa tập huấn đầu tiên tại Huế từ 14-18 tháng 11 năm 2016.

 

Danh sách các thành viên dự án:

Châu Âu:

Đại học Ghent – Bỉ (Điều phối)

Đại học Toulouse III Paul Sabatier – Pháp

Đại học Göttingen – Đức

Đại học Wageningen – Hà Lan

Đại học Porto – Bồ Đào Nha

Campden BRI – Hungary

 

Đông Nam Á:

Đại học Nông nghiệp Hoàng gia - Campuchia

Đại học Chea Sim, Kamchaymear - Campuchia

Đại học Bách khoa Hà Nội – Việt Nam

Đại học Huế - Viet Nam

Đại học Yangon - Myanmar

Đại học Nông nghiệp Yezin - Myanmar

Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thảo - Campuchia

Cục đào tạo với nước ngoài (VIED) - Vietnam

 

 

Hoàng Hữu Hạnh

Trưởng Ban HTQT

Điều phối viên NutriSEA Đại học Huế

Liên kết
×