English | Français   rss
Liên kết
EduSHARE (2016-2019)
Góp ý

Dự án “Nâng cao năng lực đào tạo sau đại học về y sinh học theo tiêu chuẩn quốc tế và chuyển giao công nghệ giữa các trường đại học châu Âu và Việt Nam (Joint capacity building in biomedical higher education through adopting international academic standards and transferring technology between European and Vietnam universities), viết tắt là EDUSHARE.

Thời gian thực hiện dự án là 05 năm, từ 2016 – 2021.

 

Đối tác châu Âu:

 

- Đại học Tartu (Estonia), đơn vị điều phối và quản lý dự án.

- Đại học Ernst-Moritz-Arndt-University Greifswald (Đức)

- Đại học Essex (Anh)

- Viện Karolinska (Thuỵ Điển)

- Tổ chức ScanBalt (Đan Mạch)…

 

Đối tác Việt Nam gồm có:

 

- Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, đơn vị điều phối và thực hiện các hoạt động về đào tạo và nâng cao năng lực tại Việt Nam

- Trường Đại học Y Hà Nội,

- Trường Đại học Dược Hà Nội,

- Viện Nghiên cứu y học Đinh Tiên Hoàng

- Trường Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng.

 

Mục tiêu tổng quát của dự án EDUSHARE là nhằm hỗ trợ để hiện đại hoá và quốc tế hoá đào tạo sau đại học tại Việt nam thông qua mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa các đối tác Việt Nam và châu Âu. Mục tiêu này được thể hiện thông qua hai mục tiêu cụ thể sau:

 

1. Nâng cao năng lực giảng dạy và cơ sở hạ tầng phục vụ cho công tác nghiên cứu y khoa tại các cơ sở đào tạo Việt Nam thông qua đào tạo kỹ năng giảng dạy và hỗ trợ kỹ thuật.

2. Cải thiện chất lượng các cơ sở đào tạo Việt Nam và xây dựng chương trình đào tạo Tiến sĩ liên ngành chất lượng cao về y sinh học.

 

Kết quả mong đợi của dự án gồm:

 

1. Tối thiểu 50 cán bộ từ Hà Nội, Huế, Đà Nẵng hoàn thành các khoá đào tạo y khoa liên tục về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm,

2. Có được chương trình đào tạo Tiến sĩ về y sinh học và y học phân tử,

3. Tuyển sinh 20 nghiên cứu sinh về y sinh học,

4. Hoàn thành tối thiểu 02 đề tài nghiên cứu khoa học,

5. Phát triển quan hệ hợp tác giữa các đối tác thương mại và nhà nghiên cứu, quan hệ giữa các đối tác.

 

Chương trình đào tạo sẽ được thực hiện tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế với sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia đến từ các đại học, viện nghiên cứu châu Âu. Bên cạnh đó, dự án cũng sẽ áp dụng phương pháp đào tạo giảng viên, lựa chọn đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm để bồi dưỡng thêm về nghiệp vụ để từ đó cùng phối hợp với các chuyên gia quốc tế tham gia đào tạo liên kết. Các đơn vị cận lâm sàng của Trường cũng sẽ được đầu tư trang bị máy móc, cơ sở hạ tầng để đáp ứng với chương trình đào tạo tiên tiến.

Liên kết
×