English | Français   rss
Liên kết
Thông báo về việc tổ chức hội thảo “Bác Hồ với giáo dục” (23-07-2019 14:35)
Góp ý

 

Thực hiện Kế hoạch số 40-KH/ĐU, ngày 01/7/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế về việc tổ chức tuyên truyền và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019), Thường trực Đảng ủy Đại học Huế và Ban Tổ chức Hội thảo thông báo như sau:

 

  1. Chủ đề và nội dung Hội thảo

  1.1. Tên Hội thảo: “Bác Hồ với giáo dục”

  1.2. Nội dung tập trung vào các vấn đề:

- Bác Hồ với giáo dục

+ Giai đoạn trước Cách mạng tháng 8/1945: Những định hướng của Người với giáo dục Việt Nam: phương pháp tiếp cận và dẫn dắt, đào tạo của người làm cách mạng, những người yêu nước Việt Nam.

+ Giai đoạn 1945 – 1954: Những sắc lệnh, chính sách khi bắt đầu xây dựng đất nước liên quan đến giáo dục; những mẫu chuyện và lời căn dặn của người đối với mọi tầng lớp, các đối tượng trong xã hội (từ nhi đồng đến thanh niên, lưu học sinh, trí thức và đội ngũ cán bộ nòng cốt của Đảng).

+ Giai đoạn từ 1954 đến 1969 (trước khi Bác Hồ mất):

Tập trung các luận điểm:

- “Giáo dục không chỉ có tri thức phổ thông mà phải có đạo đức cách mạng. Có tài phải có đức. Có tài không có đức tham ô và hủ hoá có hại cho nước. Có đức không có tài như ông Bụt ngồi trong chùa, không giúp ích gì được ai”. “Phải tổ chức học tập lý luận trong toàn Đảng trước hết là cán bộ cốt cán của Đảng”. “Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế. Không có lý luận thì lúng túng, như nhắm mắt mà đi”. “Muốn xây dựng CNXH thì nhất định phải có học thức. Cần học văn hoá, chính trị, kỷ luật. Cần phải học lý luận Mác Lê-nin, kết hợp với đấu tranh và công tác hàng ngày... Học đi đôi với hành”.

- “Ra sức học tập để nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, khoa học kỹ thuật và quân sự để cống hiến ngày càng nhiều cho Tổ quốc, cho nhân dân. Phải chịu khó học tập chính trị, kinh tế, khoa học, kỹ thuật để nâng cao năng lực làm cho kinh tế, phát triển, chiến đấu thắng lợi, đời sống của nhân dân ngày càng ấm no, tươi vui”.

-  Bác Hồ với giáo dục đại học: “Giáo dục phải phục vụ đường lối chính trị của Đảng và Chính phủ, gắn liền với sản xuất và đời sống của nhân dân. Học phải đi đôi với hành, lý luận phải liên hệ với thực tế”. Trong chuyến thăm một số cơ sở giáo dục đại học ở Hà Nội như Trường Đại học Bách Khoa, Y Khoa Hà Nội, Mỹ thuật Hà Nội… Bác dặn: “Cách học tập: Lấy tự học làm cốt. Do thảo luận và chỉ đạo giúp vào. Ở các cơ quan mỗi ngày ít nhất phải học tập một tiếng đồng hồ… Những giờ học tập đều tính như những giờ làm việc. Khi cân nhắc cán bộ phải xem xét kết quả học tập cũng như kết quả công tác khác mà định”… “Thực tiễn không có lý luận thì thành thực tiễn mù quáng.  Lý luận mà không liên hệ với thực tiễn là lý luận suông”. Sáng 01-6-1961, Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với Hội nghị sinh viên Quốc tế về “Vai trò sinh viên và các tổ chức sinh viên trong việc phát triển nền giáo dục dân tộc” Bác dặn: “Thanh niên toàn thế giới cần phải đoàn kết nhau lại, tin tưởng vào khả năng của mình và hoà mình với công nhân và nông dân để đấu tranh tiêu diệt chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc để gìn giữ hoà bình cho thế giới, để thực hiện hợp tác anh em giữa các dân tộc, để xây dựng đời sống hạnh phúc vui tươi”.

- Học tập và làm theo Bác Hồ với những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu xã hội và xây dựng phát triển Đại học Huế có thương hiệu trong thời kỳ hội nhập và thời đại công nghiệp 4.0, hướng đến công nghiệp 5.0 tương lai.

- Những kết quả đạt được trong 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể tại Đại học Huế.

 

  1. Thành phần Hội thảo

  - Khách mời: Đại diện lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo và Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế;

  - Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHH; Trưởng, Phó các Văn phòng, Văn phòng Đảng – Đoàn thể; Trưởng, Phó các Ban chức năng ĐHH; Ban Thường vụ các tổ chức Đoàn thể ĐHH.

- Đảng ủy viên, chi ủy viên các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc; Bí thư Đảng ủy bộ phận và Bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Ban Giám hiệu các trường đại học; Trưởng, Phó các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHH.

- Toàn thể cán bộ giảng dạy các khoa Lịch sử, khoa Chính trị của các Trường Đại học Sư Phạm, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Kinh tế và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh ĐHH.

 

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo

 

Thời gian dự kiến01 buổi, 13h30 ngày 26 tháng 8 năm 2019 (thứ hai)

Địa điểm: Hội trường Đại học Huế, 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế;

 

  1. Phân công gửi bài Hội thảo

 

- Các khoa thuộc chuyên ngành Lịch sử, Lý luận chính trị, Giáo dục chính trị, Kinh tế chính trị của các trường đại học thành viên, Khoa Chính trị của Trung tâm GDQP&AN, Đại học Huế: Tối thiểu 3 bài/khoa;

- Các đảng ủy cơ sở: Tối thiểu 2 bài/đơn vị; Chi ủy cơ sở: tối thiểu 1 bài/đơn vị.

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Huế; Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Huế, Công đoàn Đại học Huế và Hội Cựu Chiến binh Đại học Huế: Tối thiểu 2 bài/đơn vị.

- Khuyến khích cán bộ giảng viên Đại học Huế tham gia gửi bài viết đến Hội thảo.

Các bài viết phải đảm bảo tính khoa học, không sao chép các bài viết của người khác, tác giả chịu trách nhiệm về nội dung bài viết và nguồn trích dẫn rõ ràng. Bài viết đánh máy trên trang A4, dung lượng từ 4-5 trang (2000 - 2500từ). Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, không giãn dòng, nén dòng; lề trái 3cm, lề phải, trên, dưới: 2cm, cách dòng đơn. Cuối bài ghi rõ họ tên, học vị, đơn vị công tác.

 

Thời hạn gửi bài: Trước ngày 05/8/2019

 

Các bài viết toàn văn sẽ được xuất bản trực tuyến trước Hội thảo diễn ra.

Bài viết gửi về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Huế (01 bản giấy và 01 bản điện tử (word) qua đồng chí Võ Trần Ngọc Minh, điện thoại: 0787777897, email vtnminh@hueuni.edu.vn và đ/c Đỗ Mạnh Hùng, điện thoại: 0988607189, email: dmanhhung@hueuni.edu.vn./.

 

                                                                   BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

Liên kết
×