English | Français   rss
Liên kết
SAUNAC (2016-2019)
Góp ý

 

Liên minh bền vững của mạng lưới đô thị các thành phố Châu Á - SAUNAC hợp tác giữa 6 trường Đại học ở Việt Nam và 5 trường Đại học của Châu Âu, bao gồm Phần Lan, Hà Lan, Tây Ban Nha, Đức và Anh

 

Liên minh bền vững mạng lưới đô thị ở các thành phố châu Á (Sustainability Alliance of Urban Networks in Asian Cities - SAUNAC) là dự án được tài trợ bởi chương trình ERASMUS+ của Liên minh châu Âu với sự tham gia hợp tác của 5 trường đại học châu Âu và 6 trường đại học Việt Nam. Các hoạt động của dự án nhắm đến việc xây dựng năng lực cho các trường đại học của Việt Nam và các bên liên quan nhằm trao cho họ công cụ tạo ra sự chuyển dịch ở Việt Nam thông qua một số hoạt động đào tạo các chuyên gia và sinh viên để xây dựng được các giải pháp căn cơ cho các thành phố thông minh và bền vững.

 

 

Mục tiêu cơ bản của SAUNAC là: 

 

- Đẩy nhanh việc thiết kế, phát triển và tiếp thu các giải pháp khả thi cho các thành phố bền vững bằng cách tăng cường sự hợp tác giữa các trường đại học Việt Nam và châu Âu với các chính quyền khu vực như các chính quyền đô thị; đồng thời phổ biến những cách tiếp cận thành công kết hợp với một cuộc thi sinh viên về thành phố bền vững quốc tế và một cuộc thi khởi động cho sinh viên; 

- Xây dựng một khóa học chung về các thành phố bền vững liên quan đến các trường đại học và các chính quyền khu vực tham gia dự án; phổ biến các chương trình học mở nhằm  tạo ra một hình mẫu cho các khu vực khác, đồng thời tạo ảnh hưởng rộng rãi đến việc hình thành các thành phố bền vững ở các khu vực có liên quan; 

- Nghiên cứu, trao đổi và thử nghiệm các phương pháp giảng dạy tiên tiến nhất, bao gồm các phương pháp học tập kết hợp, học từ xa, tổ chức lớp học phi truyền thồng (học sinh xem video, đọc tài liệu và nghiên cứu nội dung học tập trước. Thời gian ở lớp dành để tương tác với giáo viên, làm bài tập ứng dụng, thảo luận nhóm, thí nghiệm và hỏi đáp) và các phương pháp về công nghệ thông tin và truyền thông giáo dục. Những phương pháp này được thực hiện trong khóa học chung về các thành phố bền vững; Giúp các trường đại học Việt Nam tìm ra cách tiếp cận đổi mới về sư phạm, tương tự như những gì đã được phát triển ở các trường đại học châu Âu. 

Liên kết
×