English | Français   rss
Liên kết
Thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 vào đại học, cao đẳng hệ chính quy của Đại học Huế năm 2017 (28-08-2017 11:58)
Góp ý

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 vào đại học, cao đẳng hệ chính quy của Đại học Huế năm 2017 cho các ngành đào tạo của Trường Đại học Kinh tế và Trường Đại học Nông Lâm cụ thể như sau:

Chi tiết thông báo và các mẫu phiếu đăng ký xét tuyển thí sinh có thể xem ở các file đính kèm...

 

 

Liên kết
×