English | Français   rss
Liên kết
Thống kê hồ sơ thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ vào Đại học Huế năm 2015, ngày 05/8 (06-08-2015 11:11)
Góp ý

Hồ sơ tạm nhập đến ngày 05/8/2015. Xem chi tiết file đính kèm.

 Đã loại những hồ sơ bất hợp lệ.

Những trường hợp bị liệt vào danh sách bất hợp lệ:

- Những hồ sơ đăng ký xét tuyển 02 tổ hợp vào 1 ngành.

- Những hồ sơ dùng giấy chứng nhận điểm không dành cho đợt xét tuyển nguyện vọng 1.

- Những hồ sơ đăng ký không đúng quy định thông báo xét tuyển Nguyện vọng 1 vào ĐH, CĐ của Đại học Huế năm 2015.

- Những hồ sơ có đăng ký mã ngành nhưng không đăng ký tổ hợp môn.

- Những hồ sơ nộp vào các trường không trực thuộc Đại học Huế.

- Những hồ sơ có điểm sàn xét tuyển thấp hơn ngưỡng điểm nộp hồ sơ vào các ngành tương ứng.

Những trường hợp trên liên lạc sớm với Ban Khảo thí - Đại học Huế số 02 Lê Lợi để giải quyết.(chỉ giải quyết trực tiếp, không giải quyết qua điện thoại). 

Ghi chú:

- Mã ngành có kèm ký tự 'M' ở cuối: Là mã ngành của những tổ hợp mới.

- Mã ngành có ký tự 'L': Là mã ngành của những ngành liên kết đào tạo với nước ngoài.

- Mã ngành có ký tự 'T': Là mã ngành của những ngành tiên tiến.

- Mã ngành có ký tự 'LT' ở cuối: Là mã ngành của những ngành liên thông.

 

Liên kết
×