English | Français   rss
Liên kết
THƯỜNG TRỰC ĐOÀN THANH NIÊN CSHCM - HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ KHÓA V
Góp ý

 

THƯỜNG TRỰC ĐOÀN THANH NIÊN CSHCM ĐẠI HỌC HUẾ KHÓA V

THƯỜNG TRỰC HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ KHÓA V

Bí thư

Chủ tịch

Nguyễn Văn Quang

Lê Chí Hùng Cường

Điện thoại

0901.794.000

Điện thoại

 0906.534.222

Email

nvquang@hueuni.edu.vn

Email

 lchcuong@hueuni.edu.vn

Phó Bí thư

Phó Chủ tịch

Trần Thị Phương Nhung

Nguyễn Tường Du

Điện thoại

0985. 979.995

Điện thoại

0702.75.6868

Email

ttpnhung@hueuni.edu.vn

Email

ntuongdu@hueuni.edu.vn

 

 

1. Danh sách Ban Chấp hành Đoàn Đại học Huế khóa V, nhiệm kỳ 2017 – 2022

 TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Quang

Bí thư

2

Trần Thị Phương Nhung

Phó Bí thư

3

Hoàng Nguyễn Tuấn Minh

Ủy viên Ban Thường vụ

4

Lê Thị Trà My

Ủy viên Ban Thường vụ

5

Phan Lê Chung

Ủy viên Ban Thường vụ

6

Lý Nam Hải

Ủy viên Ban Thường vụ

7

Nguyễn Thị Lan Anh

Ủy viên Ban Chấp hành

8

Đoàn Văn Cảnh

Ủy viên Ban Chấp hành

9

Hà Lê Quỳnh Chi

Ủy viên Ban Chấp hành

10

Lê Chí Hùng Cường

Ủy viên Ban Chấp hành

11

Trần Đình Giai

Ủy viên Ban Chấp hành

12

Cao Thị Hoa

Ủy viên Ban Chấp hành

13

Võ Văn Khoa

Ủy viên Ban Chấp hành

14

Nguyễn Hoàng Ngọc Linh

Ủy viên Ban Chấp hành

15

Nguyễn Mạnh Quyền

Ủy viên Ban Chấp hành

16

Đỗ Văn Tùng

Ủy viên Ban Chấp hành

 

 

2. Danh sách Ủy ban Kiểm tra Đoàn Đại học Huế khóa V, nhiệm kỳ 2017 – 2022

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Thị Trà My

Phó Chủ nhiệm phụ trách UB KT

2

Nguyễn Tường Du

Ủy viên

3

Nguyễn Phạm Bảo Quý

Ủy viên

 

 

3. Danh sách Ban chấp hành Hội sinh viên Đại học Huế khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Chí Hùng Cường

Chủ tịch

2

Nguyễn Tường Du

Phó Chủ tịch

3

Lê Thị Trà My

Ủy viên Ban Thư ký

4

Nguyễn Phạm Bảo Quý

Ủy viên Ban Thư ký

5

Võ Quang Phát

Ủy viên Ban Thư ký

6

Cao Thị Hoa

Ủy viên Ban Chấp hành

7

Nguyễn Thị Hồng Thảo      

Ủy viên Ban Chấp hành

8

Hoàng Thị Lan Nhi

Ủy viên Ban Chấp hành

9

Nguyễn Thị Lan Anh  

Ủy viên Ban Chấp hành

10

Trần Thanh Tú

Ủy viên Ban Chấp hành

11

Cao Hữu Phụng

Ủy viên Ban Chấp hành

12

Nguyễn Hải Đăng

Ủy viên Ban Chấp hành

 

 

 

 

Liên kết
×