English | Français   rss
Liên kết
THƯỜNG TRỰC ĐOÀN THANH NIÊN CSHCM - HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ KHÓA V
Góp ý

 

THƯỜNG TRỰC ĐOÀN TNCS HCM ĐẠI HỌC HUẾ KHÓA VI

THƯỜNG TRỰC HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ KHÓA V

 

Bí thư

 

Chủ tịch

Nguyễn Văn Quang

Lê Chí Hùng Cường

Điện thoại

0901.794.000

Điện thoại

 0906.534.222

Email

nvquang@hueuni.edu.vn

Email

 lchcuong@hueuni.edu.vn

 

Phó Bí thư

 

Phó Chủ tịch

Lê Chí Hùng Cường

Nguyễn Tường Du

Điện thoại

0906.534.222

Điện thoại

0702.75.6868

Email

lchcuong@hueuni.edu.vn

Email

ntuongdu@hueuni.edu.vn

 

 

1. Danh sách Ban Chấp hành Đoàn Đại học Huế khóa VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027

 TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Quang

Bí thư

2

Lê Chí Hùng Cường

Phó Bí thư

3

Nguyễn Phong Cảnh

Ủy viên Ban Thường vụ

4

Võ Văn Khoa

Ủy viên Ban Thường vụ

5

Nguyễn Hoàng Ngọc Linh

Ủy viên Ban Thường vụ

6

Nguyễn Hoàng Long

Ủy viên Ban Thường vụ

7

Hoàng Thị Lan Nhi

Ủy viên Ban Thường vụ

8

Hoàng Phi Hải

Ủy viên Ban Thường vụ

9

Huỳnh Tây

Ủy viên Ban Thường vụ

10

Nguyễn Gia Bình

Ủy viên Ban Chấp hành

11

Lê Thị Diệu Chi

Ủy viên Ban Chấp hành

12

Lê Công Dưỡng

Ủy viên Ban Chấp hành

13

Phan Cảnh Mỹ Duy

Ủy viên Ban Chấp hành

14

Đàm Đức Đạt

Ủy viên Ban Chấp hành

15

Nguyễn Hải Đăng

Ủy viên Ban Chấp hành

16

Nguyễn Xuân Minh  Hằng

Ủy viên Ban Chấp hành

17

Phùng Xuân Linh

Ủy viên Ban Chấp hành

18

Nguyễn Quang Lưu

Ủy viên Ban Chấp hành

19

Lê Thị Trà My

Ủy viên Ban Chấp hành

20

Hồ Tiểu Ngọc

Ủy viên Ban Chấp hành

21

Nguyễn Lương Nguyên

Ủy viên Ban Chấp hành

22

Nguyễn Cửu Thảo Nguyên

Ủy viên Ban Chấp hành

23

Nguyễn Hoàng Nhật Quyên

Ủy viên Ban Chấp hành

24

Võ Đức Toàn

Ủy viên Ban Chấp hành

25

Hoàng Hữu Tình

Ủy viên Ban Chấp hành

26

Tôn Thất Lê Hoàng Thiện

Ủy viên Ban Chấp hành

27

Nguyễn Hoàng Bảo Trâm

Ủy viên Ban Chấp hành

28

Nguyễn Thị Quỳnh Trâm

Ủy viên Ban Chấp hành

29

Đỗ Văn Tùng

 

Ủy viên Ban Chấp hành

 

2. Danh sách Ủy ban Kiểm tra Đoàn Đại học Huế khóa VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Chí Hùng Cường

Chủ nhiệm

2

Lê Thị Trà My

Phó Chủ nhiệm

3

Huỳnh Tây

Ủy viên

4

Nguyễn Tường Du

Ủy viên

5

Hoàng Hữu Trung

Ủy viên

6

Nguyễn Thanh Sơn

Ủy viên

7

Nguyễn Thị Phương Thảo

Ủy viên

 

 

3. Danh sách Ban chấp hành Hội sinh viên Đại học Huế khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Chí Hùng Cường

Chủ tịch

2

Nguyễn Tường Du

Phó Chủ tịch

3

Lê Thị Trà My

Ủy viên Ban Thư ký

4

Nguyễn Phạm Bảo Quý

Ủy viên Ban Thư ký

5

Võ Quang Phát

Ủy viên Ban Thư ký

6

Cao Thị Hoa

Ủy viên Ban Chấp hành

7

Nguyễn Thị Hồng Thảo      

Ủy viên Ban Chấp hành

8

Hoàng Thị Lan Nhi

Ủy viên Ban Chấp hành

9

Nguyễn Thị Lan Anh  

Ủy viên Ban Chấp hành

10

Trần Thanh Tú

Ủy viên Ban Chấp hành

11

Cao Hữu Phụng

Ủy viên Ban Chấp hành

12

Nguyễn Hải Đăng

Ủy viên Ban Chấp hành

 

 

 

 

Liên kết
×