English | Français   rss
Liên kết
Nghiên cứu dịch vụ hỗ trợ thuế và sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Góp ý

- Người thực hiện: Âu Thị Nguyệt Liên

- Đơn vị đao tạo: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế.

- Đã bảo vệ cấp Đại học Huế ngày: 06/01/2022.

- Địa điểm bảo vệ: 01 Điện Biên Phủ - TP Huế, tỉnh Thừa Thiên HUế.

 

 

Chi tiết Luận án xem ở file đính kèm.

Thông tin những đóng góp mới của Luận án

Liên kết
×