English   rss
Liên kết
Thông báo tuyển sinh lớp Cao học Quốc tế Okayama-Huế khóa 10 (2016-2019) (06-05-2016 14:01)
  Chương trình Cao học Quốc tế Okayama - Huế về “Sự bền vững các hệ thống nông thôn và môi trường” cho hai chuyên ngành Phát triển nông nghiệp và Quản lý môi trường giữa Đại học Huế, Việt Nam và Đại học Okayama, Nhật Bản sẽ tổ chức tuyển sinh khóa 10, năm học 2016-2019.  Đại học Huế kính gửi đến các đơn vị thông tin về chương trình đào tạo như sau: Chi tiết...

Thông báo tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh liên kết giữa Đại học Khoa học Ứng dụng IMC - Krems và Đại học Huế (12-08-2014 03:57)
  Trải qua gần 10 năm hợp tác thực hiện các chương trình liên kết đào tạo giữa trường Đại học KHƯD IMC - Krems (Áo) và Đại học Huế (Việt Nam) được đặt tại Trung tâm Đào tào Quốc tế đã tạo ra một nguồn nhân lực có chất lượng cao cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Trong đó,... Chi tiết...

Thông báo tuyển sinh chương trình cử nhân Quản trị kinh doanh liên kết giữa Đại học Khoa học Ứng dụng IMC - Krems và Đại học Huế (12-08-2014 03:50)
  Trường Đại học Khoa học Ứng dụng (KHƯD) IMC - Krems: (www.fh-krems.ac.at)là một trường đại học có uy tín ở châu Âu với hơn 1.800 sinh viên từ khắp nơi trên thế giới. Quốc tế hóa và ứng dụng thực tế là những ưu tiên hàng đầu của tất cả các chương trình đào tạo tại trường. Trường Đại học... Chi tiết...

Thông báo tuyển sinh khóa 8 chương trình Thạc sĩ quốc tế Okayama - Huế năm 2014 (08-04-2014 08:30)
  Chương trình học bổng đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Nông nghiệp và Khoa học Môi trường. Đây là chương trình đào tạo Sau đại học tiên phong trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường ở Nhật Bản và Việt Nam. Chương trình cấp học bổng và tạo điều kiện để các... Chi tiết...

Thông báo tuyển sinh khóa 8 Chương trình liên kết đào tạo đồng cấp bằng đại học Pháp - Việt ngành Tài chính - Ngân hàng (08-04-2014 00:38)
  1.  Đối tượng tuyển sinh: Các thi sinh thi đạt từ điểm sàn trở lên khối A,A1 hoặc khối D1,2,3,4 kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2014, Chương trình không bắt buộc thí sinh dự tuyển phải biết tiếng Pháp. Chi tiết...

Liên kết
Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế Trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm sinh viên Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM