English   rss
Liên kết
CTĐT Thạc sĩ

Đơn vị quản lý Mã ngành Tên chương trình đào tạo Khối thi
Trường Đại học Y Dược 60720151 Huyết học và truyền máu
Trường Đại học Y Dược 60720155 Tai mũi họng
Trường Đại học Y Dược 60720301 Y tế công cộng
Trường Đại học Y Dược 60720311 Kỹ thuật hình ảnh y học
Trường Đai học Nông lâm 60850103 Quản lý đất đai
Trường Đại học Sư phạm 60440103 Vật lý lý thuyết - Vật lý toán
Trường Đại học Sư phạm 60420111 Thực vật học
Trường Đại học Sư phạm 60420103 Động vật học
Trường Đại học Sư phạm 60310501 Địa lý học
Trường Đại học Sư phạm 60310401 Tâm lý học
Trường Đại học Sư phạm 60220313 Lịch sử Việt Nam
Trường Đại học Sư phạm 60220311 Lịch sử thế giới
Trường Đại học Sư phạm 60220245 Văn học nước ngoài
Trường Đại học Sư phạm 60220240 Ngôn ngữ học
Trường Đại học Sư phạm 60220121 Văn học Việt Nam
Trường Đại học Sư phạm 60220120 Lý luận văn học
Trường Đại học Sư phạm 60140114 Quản lý giáo dục
Trường Đại học Sư phạm 60140111 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Kỹ thuật nông nghiệp
Trường Đại học Sư phạm 60140111 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học
Trường Đại học Sư phạm 60140111 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học
Trường Đại học Luật 60380107 Luật kinh tế
Trường Đại học Kinh tế 60310102 Kinh tế chính trị
Trường Đại học Kinh tế 60340102 Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngoại ngữ 60220203 Ngôn ngữ Pháp
Trường Đại học Ngoại ngữ 60220202 Ngôn ngữ Nga
Trường Đại học Ngoại ngữ 60140111 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Pháp
Trường Đại học Ngoại ngữ 60140111 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh
Trường Đai học Nông lâm 60520103 Kỹ thuật cơ khí
Trường Đai học Nông lâm 60620105 Chăn nuôi
Trường Đai học Nông lâm 60620110 Khoa học cây trồng
Trường Đai học Nông lâm 60620112 Bảo vệ thực vật
Trường Đại học Kinh tế 60620115 Kinh tế nông nghiệp
Trường Đai học Nông lâm 60620116 Phát triển nông thôn
Trường Đai học Nông lâm 60620201 Lâm học
Trường Đai học Nông lâm 60620301 Nuôi trồng thuỷ sản
Trường Đai học Nông lâm 60640101 Thú y
Trường Đại học Y Dược 60720106 Y học chức năng
Trường Đại học Y Dược 60720123 Ngoại khoa
Trường Đại học Y Dược 60720131 Sản phụ khoa
Trường Đại học Y Dược 60720135 Nhi khoa
Trường Đại học Y Dược 60720140 Nội khoa
Trường Đại học Khoa học 60440103 Vật lý lý thuyết - Vật lý toán
Trường Đại học Khoa học 60420201 Công nghệ sinh học
Trường Đại học Khoa học 60420120 Sinh thái học
Trường Đại học Khoa học 60420114 Sinh học thực nghiệm
Trường Đại học Khoa học 60420111 Thực vật học
Trường Đại học Khoa học 60420103 Động vật học
Trường Đại học Khoa học 60310310 Dân tộc học
Trường Đại học Khoa học 60220313 Lịch sử Việt Nam
Trường Đại học Khoa học 60220311 Lịch sử thế giới
Trường Đại học Khoa học 60220301 Triết học
Trường Đại học Khoa học 60220240 Ngôn ngữ học *
Trường Đại học Khoa học 60220245 Văn học nước ngoài *
Trường Đại học Khoa học 60220121 Văn học Việt Nam *
Trường Đại học Khoa học 60220120 Lý luận văn học *
Trường Đai học Nông lâm 60.52.14 KỸ THUẬT MÁY VÀ THIẾT BỊ CƠ GIỚI HÓA NÔNG LÂM NGHIỆP
Trường Đai học Nông lâm 60.62.10 BẢO VỆ THỰC VẬT
Trường Đai học Nông lâm 60.62.01 TRỒNG TRỌT
Trường Đai học Nông lâm 60.62.50 THÚ Y
Trường Đai học Nông lâm 60.62.40 CHĂN NUÔI
Trường Đai học Nông lâm 60.62.60 LÂM HỌC
Trường Đai học Nông lâm 60.62.16 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
Trường Đại học Sư phạm 60140111 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý
Trường Đại học Sư phạm 60140111 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán
Trường Đại học Sư phạm 60140111 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử
Trường Đại học Sư phạm 60140111 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn - Tiếng Việt
Trường Đại học Sư phạm 60140101 Giáo dục học
Trường Đại học Khoa học 60850101 Quản lý tài nguyên và Môi trường
Trường Đại học Khoa học 60480101 Khoa học máy tính
Trường Đại học Khoa học 60460112 Toán ứng dụng
Trường Đại học Khoa học 60460106 Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
Trường Đại học Khoa học 60460104 Đại số và lý thuyết số
Trường Đại học Khoa học 60460102 Toán giải tích
Trường Đại học Khoa học 60440301 Khoa học môi trường
Trường Đại học Khoa học 60440220 Địa lý tài nguyên và Môi trường
Trường Đại học Khoa học 60440217 Địa lý tự nhiên
Trường Đại học Khoa học 60440201 Địa chất học
Trường Đại học Khoa học 60440119 Hóa lý thuyết và Hóa lý
Trường Đại học Khoa học 60440118 Hóa phân tích
Trường Đại học Khoa học 60440114 Hóa hữu cơ
Trường Đại học Khoa học 60440113 Hóa vô cơ
Trường Đại học Khoa học 60440109 Quang học
Trường Đại học Khoa học 60440104 Vật lý chất rắn
Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê