English | Français   rss
Ban Kế hoạch - Tài chính
Liên kết
Ban Kế hoạch - Tài chính

1. ThS. Trần Đăng Huy

Trưởng ban

Email: tdhuydhh@hueuni.edu.vn

 

2. ThS. Lê Văn Bình

Phó Trưởng ban

Email: lebinhdhh@gmail.com

 

3. ThS. Hoàng Trung Kiên

Phó Trưởng ban

Email: htkien@hueuni.edu.vn

Liên kết
×