English   rss
Ban Kế hoạch - Tài chính
Liên kết
Ban Kế hoạch - Tài chính

1. ThS. Trần Văn Huy

Trưởng ban

Email: 

 

2. ThS. Lê Văn Bình

Phó Trưởng ban

Email: lebinhdhh@gmail.com

3. ThS. Hoàng Trung Kiên

Phó Trưởng ban

Email: htkien@hueuni.edu.vn

Liên kết
thongbaohoithao_phai Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM