English | Français   rss
Liên kết
Tấm lòng của Bác Hồ với Phụ nữ Việt Nam (20-10-2021 16:12)
Trong sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người không chỉ đề ra những quan điểm bảo vệ người phụ nữ mà còn đấu tranh không biết mệt mỏi để giải phóng phụ nữ. Hồ Chí Minh đã đánh giá đúng vai trò, vị trí của người phụ nữ Việt Nam, họ là lực lượng trọng yếu nhất vì nếu thiếu quần chúng phụ nữ thì cách mạng không thể giành thắng lợi được.  Chi tiết...

Lễ khai giảng năm học 2021 – 2022 (15-10-2021 15:51)
  Ngày 15/10/2021, Đại học Huế tổ chức khai giảng năm học 2021 – 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến cho các đơn vị Trường Du lịch, Khoa Giáo dục thể chất, Khoa Quốc tế, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Sinh viên chưa thể về tập trung tại Huế theo dõi lễ khai giảng trên fanpage của Đại học Huế.  Chi tiết...

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2021 (15-10-2021 15:45)
  Đại học Huế thông báo tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2021 (Thông báo này thay thế cho thông báo số 1027/TB-ĐHH ngày 03/8/2021 và thông báo số 1371/TB-ĐHH ngày 01/9/2021 về việc tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2021 của Đại học Huế) cụ thể như sau: Chi tiết...

Sinh viên Đại học Huế tranh tài sáng kiến tiết kiệm năng lượng (09-10-2021 17:28)
"Ứng dụng Module ESP8266 Nodemcu thiết lập bộ kiểm soát nhà thông minh phòng chống dịch bệnh” của nhóm sinh viên Khoa Kỹ Thuật và Công Nghệ – Đại học Huế đã đoạt giải Nhất cuộc thi “Sáng kiến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho giảng viên và sinh viên năm 2021" (EEC 2021) Chi tiết...

Thông báo tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng tại Đại học Huế (29-09-2021 13:52)
  Đại học Huế thông báo về việc tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng năm 2021 tại một số đơn vị thuộc Đại học Huế như sau: Chi tiết...

Liên kết
×