English | Français   rss
Liên kết
Công bố danh sách thí sinh được xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học hệ chính quy của Đại học Huế năm 2024 (08-07-2024 15:33)
Góp ý

 

Đại học Huế công bố danh sách thí sinh được xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học hệ chính quy của Đại học Huế năm 2024.

 

Chi tiết xem file đính kèm./.

Các tin đã đăng
Liên kết
×