English | Français   rss
Liên kết
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC HUẾ KHÓA V, NHIỆM KỲ 2017-2022 (07-07-2017 04:18)
Góp ý

Chủ tịch:           PGS.TS Nguyễn Duân

Điện thoại:        0983.037.595

Email:               nguyenhoangduan@gmail.com

 

Phó Chủ tịch:  TS. Nguyễn Công Hào

Điện thoại:        0914.019.520

Email:               nchao@hueuni.edu.vn

 

Phó Chủ tịch:  ThS. Lê Trọng Thực

Điện thoại:        0983.043.729

 

Email:             letrongthuc@huaf.edu.vn

 

Văn phòng

Điện thoại:     0234.3826565 

 

  

1. Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Huế, Khóa V, Nhiệm kỳ 2017-2022

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Duân

Chủ tịch

2

Nguyễn Công Hào

Phó Chủ tịch

3

Lê Trọng Thực

Phó Chủ tịch

4

Nguyễn Thành Nhân

Ủy viên  Ban Thường vụ

5

Lê Văn Chi

Ủy viên  Ban Thường vụ

6

Lê Duy Sơn         

Ủy viên  Ban Thường vụ

7

Võ Thị Hồng Vũ

Ủy viên  Ban Thường vụ

8

Hoàng Kim Toản

Ủy viên  Ban Thường vụ

9

Phan Thị Kim Liên

Ủy viên  Ban Thường vụ

10

Trần Đăng Huy

Ủy viên Ban Chấp hành

11

Dương Văn Khoa

Ủy viên Ban Chấp hành

12

Nguyễn Minh Cần

Ủy viên Ban Chấp hành

13

Nguyễn Trọng Dũng

Ủy viên Ban Chấp hành

14

Hoàng Thị Ngọc Hà

Ủy viên Ban Chấp hành

15

Nguyễn Thị Hòa

Ủy viên Ban Chấp hành

16

Bùi Văn Chiêm

Ủy viên Ban Chấp hành

17

Đặng Công Thuận

Ủy viên Ban Chấp hành

18

Nguyễn Thanh Lâm

Ủy viên Ban Chấp hành

19

Đào Mộng Điệp

Ủy viên Ban Chấp hành

20

Phan Thanh Tiến

Ủy viên Ban Chấp hành

21

Hồ Thanh Thiên

Ủy viên Ban Chấp hành

22

Lê Đức Minh Phương

Ủy viên Ban Chấp hành

23

Vũ Trung Kiên

Ủy viên Ban Chấp hành

24

Phan Văn Ngọc

Ủy viên Ban Chấp hành

25

Trần Vinh Phương

Ủy viên Ban Chấp hành

26

Ngô Vĩnh Phước

Ủy viên Ban Chấp hành

27

Hồ Nhật Thành

Ủy viên Ban Chấp hành

 

2. Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Đại học Huế, Khóa V, Nhiệm kỳ 2017-2022

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

Bùi Văn Chiêm         

Chủ nhiệm UBKT

2

Lê Văn Minh

Phó Chủ nhiệm UBKT

3

Ngô Văn Đồng

Ủy viên

4

Đặng Xuân Điều

Ủy viên

5

Dương Minh Hùng

Ủy viên

 

Liên kết
×