English | Français   rss
Liên kết
Điểm trúng tuyển vào Đại học Huế các năm 2010, 2011 và 2012 (26-02-2013 01:55)
Góp ý

 

Thí sinh có thể tham khảo điểm trúng tuyển các ngành của Đại học Huế trong các năm 2010, 2011 và 2012 ở file đính kèm (.PDF).

 

Liên kết
×