English | Français   rss
Liên kết
Tuyển sinh ĐH 2013: Thông báo về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo của Đại học Huế (02-04-2013 09:02)
Góp ý

Đại học Huế không hạn chế chỉ tiêu tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2013 với các quy định cụ thể như sau:

Liên kết
×