English | Français   rss
Liên kết
Tuyển sinh ĐH 2013: Thông báo về việc xét tuyển thí sinh thuộc các huyện nghèo (12-04-2013 02:22)
Góp ý

Đại học Huế thông báo danh mục các ngành đào tạo và điều kiện xét tuyển thí sinh thuộc các huyện nghèo theo quy định hiện hành. 

Liên kết
×