English | Français   rss
Liên kết
ENHANCE (2016-2019)
Góp ý

Dự án ENHANCE nhằm hỗ trợ các trường đại học ở Việt Nam nâng cao năng lực trong lĩnh vực nghiên cứu, chuyển giao và sáng tạo về khoa học công nghệ.

 

 

 

Các đối tác tham gia chương trình :

 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội,

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh,

Đại học Thái Nguyên,

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế,

Trường Đại học An Giang

Trường Đại học Cần Thơ.

 

Trường Đại học Alicante, Tây Ban Nha,

Trường Đại học Glassgow, Vương quốc Anh và

Trường Đại học Công nghệ Bratislava, Slovakia

 

 

Dự án ENHANCE được triển khai trong 36 tháng, kể từ tháng 10 năm 2015 với 7 nhóm hoạt động cụ thể. Nội dung chính của dự án là xác định thực trạng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của các trường đại học Việt Nam hiện nay, đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực và sáng tạo khoa học công nghệ, tổ chức xây dựng các hoạt động nâng cao năng lực và nhân rộng kết quả. Các trường Đại học ở Châu Âu phối hợp trong quá trình tổ chức thực hiện.

Liên kết
×