English | Français   rss
Liên kết
Mẫu đơn liên quan đến các chế độ chính sách
Góp ý

 

Các mẫu đơn liên quan đến trợ cấp, hỗ trợ chi phí học tập và vay vốn tín dụng (kick vào tên đơn để tải về)

 

Loại đơn

Ghi chú

Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

Theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP

Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội

Theo TTLT53/1998/TT-LT/BGDDT-BTC-BLĐTBXH

Đơn đề nghị cấp tiền học bổng và hỗ trợ chi phí học tập cho người khuyết tật

Theo TTLT 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC

Mẫu giấy xác nhận vay vốn

Theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg

Mẫu giấy cam kết trả nợ

Theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg

Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

(Dành cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo)

 

Theo Quyết định 66/2013/QĐ-TTg

 

                                                                                                                                                            TTP

Các tin đã đăng
tinkhac  Mẫu đơn (19-07-2017 15:49)
Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×