English | Français   rss
Liên kết
Quyết định số 248/QĐ-ĐHH ngày 6/3/2023 về việc Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
Góp ý

Quyết định số 248/QĐ-ĐHH ngày 6/3/2023 về việc Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. 

 

Chi tiết xem file đính kèm. 

Các tin đã đăng
Liên kết
×