English | Français   rss
Ban Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở Vật chất
Liên kết
Ban Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở Vật chất

1. KS. Ngô Văn Tuấn

Phụ trách ban

Email: nvtuan@hueuni.edu.vn 

2. TS. Trần Đăng Huy

Phó Trưởng ban, Kế toán trường

Email: 

3. ThS. Lê Văn Bình

Phó Trưởng ban

Email: 

4. ThS. Hoàng Trung Kiên

Phó Trưởng ban

Email: 

5. ThS. Hoàng Minh Ngọc

Phó Trưởng ban

Email: 

 

Liên kết
×