English   rss
Liên kết
Mẫu đơn xin miễn giảm học phí
Mẫu đơn xin miễn giảm học phí Chi tiết...

Mẫu đơn xin chuyển trường (01-11-2016 09:31)
Mẫu đơn xin chuyển trường Chi tiết...

Mẫu đơn xin thôi học (28-09-2016 04:29)
Đơn xin thôi học Chi tiết...

Mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời (28-09-2016 04:11)
Mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời Chi tiết...

Mẫu đơn xin nghỉ học 1 năm (Khoa trực thuộc) (27-09-2016 08:23)
Mẫu đơn xin nghỉ học 1 năm (Dành cho sv học tại các Khoa trực thuộc) Chi tiết...

tinkhac Mẫu đơn xin vào học lại (31-08-2016 04:32)
Liên kết
Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế Trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm sinh viên Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM