English   rss
Liên kết
Thống kê hồ sơ thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ vào Đại học Huế năm 2015 ngày 09/8/2015 (10-08-2015 01:33)
Hồ sơ tạm nhập đến ngày 09/8/2015.  Chi tiết...

Thống kê hồ sơ thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ vào Đại học Huế năm 2015, ngày 05/8 (06-08-2015 11:11)
Hồ sơ tạm nhập đến ngày 05/8/2015. Xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...

Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ vào Đại học Huế năm 2015 (04-08-2015 02:24)
Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng, thí sinh chỉ được đăng ký duy nhất một tổ hợp môn để tham gia xét tuyển cho mỗi ngành mà thôi.   Chi tiết...

Thống kê hồ sơ thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng vào Đại học Huế năm 2015, ngày 03/8 (03-08-2015 12:37)
  Xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...

Cập nhật hồ sơ thí sinh đăng ký xét tuyển Nguyện vọng 3 năm 2014 vào Đại học Huế (06-10-2014 06:49)
Xem file đính kèm. Lưu ý: Đã loại bỏ những hồ sơ không đúng quy định xét tuyển. Chi tiết...

Liên kết
Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM