English   rss
Liên kết
Ban Giám đốc Đại học Huế
 

 

 
PGS.TS.NGUYỄN QUANG LINH
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế

TS. TRƯƠNG QUÝ TÙNG
Phó Giám đốc Đại học Huế
TS. ĐỖ THỊ XUÂN DUNG
Phó Giám đốc Đại học Huế
PGS.TS. HUỲNH VĂN CHƯƠNG 
Phó Giám đốc Đại học Huế
Liên kết
thongbaohoithao_phai Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM