English   rss
Liên kết
Ban Giám đốc Đại học Huế
 

PGS.TS.NGUYỄN QUANG LINH

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế

 

 

TS. TRƯƠNG QUÝ TÙNG 

Phó Giám đốc Đại học Huế

Bí thư Đảng uỷ Cơ quan

 

 

Liên kết
Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM