English   rss
Liên kết
CTĐT bậc Cao đẳng / NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
- Đơn vị quản lý: Trường Đai học Nông lâm
- Mã ngành: C67
- Tên chương trình đào tạo: NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
- Khối thi: A, B
Liên kết
Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM