English | Français   rss
Liên kết
Bản tin Đại học Huế số 111 - Chào Xuân Tân Sửu 2021 (05-02-2021 15:48)
Góp ý
 
 
Bản tin Đại học Huế chào Xuân Tân Sửu - 2021, bức tranh sinh hoạt Đại học nhiều màu sắc:
 

 

- Bảo đảm chất lượng giáo dục: xác định mục tiêu chiến lược
- Tự chủ đại học - Cơ hội và thách thức
- Chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo: con người là yếu tố hàng đầu
- Hợp tác quốc tế: linh hoạt trong tình hình mới
- Đại học Huế trên các bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2020
- Đạo đức nghiên cứu và bài báo khoa học
- Hội cựu sinh viên Khoa Chăn nuôi - Thú y, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế: gắn kết - sẻ chia
- Họa sĩ Hoàng Xuân Hiếu: Logo là dấu hiệu đồ họa đại diện đặc biệt, cô đọng, tinh túy và đầy giá trị.
 
Và nhiều tin, bài khác.
Liên kết
×