English | Français   rss
Liên kết
Bản tin Đại học Huế số 111 - Chào Xuân Tân Sửu 2021 (05-02-2021 15:48)
Góp ý
 
 
Bản tin Đại học Huế chào Xuân Tân Sửu - 2021, bức tranh sinh hoạt Đại học nhiều màu sắc:
 

 

- Bảo đảm chất lượng giáo dục: xác định mục tiêu chiến lược
- Tự chủ đại học - Cơ hội và thách thức
- Chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo: con người là yếu tố hàng đầu
- Hợp tác quốc tế: linh hoạt trong tình hình mới
- Đại học Huế trên các bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2020
- Đạo đức nghiên cứu và bài báo khoa học
- Hội cựu sinh viên Khoa Chăn nuôi - Thú y, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế: gắn kết - sẻ chia
- Họa sĩ Hoàng Xuân Hiếu: Logo là dấu hiệu đồ họa đại diện đặc biệt, cô đọng, tinh túy và đầy giá trị.
 
Và nhiều tin, bài khác.
Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×