English | Français   rss
Liên kết
Bản tin Đại học Huế 115: Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.1982 - 20.11.2022 (17-11-2022 08:21)
Góp ý

 

Cổng thông tin điện tử giới thiệu Bản tin Đại học Huế Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.1982 - 20.11.2022

 
- Thông điệp của Giám đốc Đại học Huế “Thay đổi để phát triển”, chào năm học mới với “Sự khởi đầu của một hành trình mới” – cùng nhau, kết nối, tỏa sáng
- Hợp tác để phát triển – TS. Phan Lê Chung
- Kết nối trong đào tạo và nghiên cứu khoa học - PGS.TS. Trần Hữu Tuấn
- Nâng cao năng lực chăm sóc và thực hành y học gia đình dựa trên nền tảng số - PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm
- Liên kết, trao đổi và hợp tác là “đòn bẩy” quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo trong bối cảnh mới – PGS.TS. Trương Tấn Quân
- Phát huy giá trị tài sản trí tuệ mang yếu tố địa danh – ThS. Trần Cao Thành
- Giáo sư Trương Nguyện Thành: giảm vai trò giảng dạy, tăng vai trò tư vấn của thầy cô giáo là xu hướng tất yếu của giáo dục trong thời đại số - Diễm Châu
Và nhiều tin, bài khác
 
 
Liên kết
×