English | Français   rss
Liên kết
Chuyên gia Đại học Groningen, Hà Lan chia sẻ kinh nghiệm với Đại học Huế
Góp ý

 

Trong các ngày từ 23 – 24/10/2018, ông Hoang Nguyen, Đại học Groningen, Hà Lan đã có đợt chia sẻ kinh nghiệm với Đại học Huế. 

 

Buổi sáng ngày 23/10/2018, chuyên gia Hoàng Nguyễn đã có buổi gặp gỡ cán cán bộ, giảng viên, cán bộ quản lý, doanh nghiệp, cựu sinh viên và sinh viên về thực trạng kỹ năng mềm của sinh viên Đại học Huế. Kỹ năng mềm của sinh viên Đại học Huế nói chung còn yếu so với hai đầu đất nước như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Cần tăng cường đào tạo cho sinh viên các kỹ năng cơ bản như: kỹ năng tin học, các kỹ năng mềm cần thiết như ý thức, thái độ với nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp, sự tự tin, kỹ năng làm việc tốt dưới áp lực. Thực trạng về đào tạo kiến thức, kỹ năng của nhà trường hiện nay còn chưa phù hợp với thực tế.

 

Từ thực tế đó, chuyên gia đề xuất cần định hướng cho sinh viên về các môn học để tạo động lực cho sinh viên, giúp sinh viên có thái độ đúng đắn đối với các môn học ở trường; tổ chức giảng dạy và trang bị kỹ năng cho sinh viên theo từng bước: Ý thức - kỹ năng - sự kiện để sinh viên có điều kiện tiếp xúc với doanh nghiệp - thực hành; mối quan hệ giữa đơn vị đào tạo và người được đào tạo (nhà trường và sinh viên); trách nhiệm của nhà trường và Doanh nghiệp đối với sinh viên đang học và sinh viên tốt nghiệp.

 

Đồng thời, nhà trường cần tăng cường kết nối với các doanh nghiệp để có những điều chỉnh về nội dung, chương trình đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp. Cần thường xuyên tổ chức các chương trình hội thảo, các buổi giao lưu, thực tập, tham quan ở các doanh nghiệp nhằm bổ sung kiến thức thực tế đồng thời tăng thêm động lực và niềm hứng khởi cho sinh viên trong học tập và khởi nghiệp; Mời các doanh nghiệp tham gia các buổi nói chuyện với sinh viên và tham gia giảng dạy kỹ năng mềm cho sinh viên cũng là giải pháp để tăng sự kết nối với các doanh nghiệp. Từ đó, chuyên gia đề nghị thành lập Trung tâm đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên.

 

Ngày 23/10/2018, chuyên gia Hoàng Nguyễn đã giới thiệu về Hệ sinh thái KNĐMST tại trường Đại học Gronigen, Hà Lan và lắng nghe một số ý kiến của các cán bộ, giảng viên trao đổi về các hoạt động liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Đại học Huế.

 

Ngoài ra, ông Hoàng Nguyễn đã có 2 buổi làm việc với cán bộ của Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế để hỗ trợ các nội dung liên quan đến vấn đề khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

 

Kết quả đạt được:

 - Trung tâm sẽ xây dựng Đội ngũ cố vấn khởi nghiệp theo từng lĩnh vực hoạt động. Trong đó, các cán bộ, giảng viên của Đại học Huế là những thành phần nòng cốt. Hình thức tổ chức: Gửi thư mời tham gia cho các cán bộ, giảng viên và tổ chức đào tạo cho đội ngũ này trong tháng 12/2019 (khuôn khổ dự án AUF).

- Sau các buổi làm việc, cần có các hoạt động để nâng cao nhận thức cho các cán bộ, giảng viên với vai trò là những người chủ chốt trong việc phát triển hệ sinh thái KNĐMST Đại học Huế.

- Trung tâm cần xây dựng bản kế hoạch hoạt động và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế (ngắn hạn và dài hạn). Bản kế hoạch này được xem là chiến lược phát triển hệ sinh thái KNĐMST Đại học Huế. Sau đó trình Giám đốc ĐHH xem xét, ban hành, làm căn cứ để Trung tâm triển khai các hoạt động sau này. Kế hoạch này cũng là bản đề xuất cho Dự án EVENT biết được nhu cầu hỗ trợ của Dự án cho Đại học Huế.

- Chuyên gia đề nghị Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế nên xem xét việc tìm cách tiếp cận các kết quả nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, sinh viên ĐHH mà đã có sản phẩm để hỗ trợ thúc đẩy thương mại hóa các sản phẩm này ra thị trường.

Kết thúc 02 ngày làm việc, chuyên gia Hoàng Nguyễn đã thể hiện sự quan tâm, ủng hộ và đánh giá cao về các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mà Đại học Huế đã và đang triển khai. Kết thúc đợt công tác, Hoàng sẽ có những đề xuất để Đại học Huế nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn nữa của Dự án trong thời gian tới.

 

 

Liên kết
×