English | Français   rss
Liên kết
EVENT (2016-2019)
Góp ý

 

Dự án EVENT nằm trong tổng số 147 dự án được chọn tài trợ của Cộng đồng Châu Âu dành cho các chương trình nâng cao năng lực giáo dục đại học thuộc chương trình Erasmus+ 2016. EVENT là dự án hợp tác giữa Việt Nam và Châu Âu trong lĩnh vực việc làm cho sinh viên tốt nghiệp (European and Vietnamese Collaboration on Graduate Employment - EVENT), nhắm đến cải thiện cơ hội việc làm cho sinh viên Việt Nam thông qua việc nâng cao chất lượng đào tạo đại học đáp ứng yêu cầu thị trường lao động và xã hội. Các yếu tố ưu tiên của dự án: công cụ và phương pháp dạy và học, phương pháp và phương thức tiếp cận, bao gồm: chuẩn đầu ra, ứng dụng công nghệ thông tin, hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường, khởi nghiệp và việc làm cho sinh viên khi ra trường. 

 

Đối tác của dự án:

Đại học Huế

Trường ĐH Bách khoa TP. HCM

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Đại học Valencia, Tây Ban Nha

Học viện Công nghệ hoàng gia KTH (KTH Royal Institute of Technology in Stockholm)

Đại học Uppsala, Thuỵ Điển

 

Hoạt động của dự án:

Họp dự án tại Đại học Huế 

 

 

Liên kết
×