English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế có phương thức tuyển sinh xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT không? (01-07-2017 09:45)
Góp ý

Trả lời: 

Theo đề án tuyển sinh năm 2017 của ĐHH, ĐHH tuyển sinh theo 3 phương thức: xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi PTTH QG; dựa vào kết quả của kỳ thi PTTH QG hoặc kết quả học tập ở cấp THPT kết hợp với thi tuyển năng khiếu (đối với các ngành năng khiếu); và dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT. 


Với phương thức tuyển sinh xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ), cụ thể như sau:
- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT: áp dụng đối với các ngành của Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.
- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT kết hợp với thi tuyển các môn năng khiếu: áp dụng cho các ngành của Khoa Giáo dục thể chất và Trường Đại học Nghệ thuật.

Liên kết
×