English | Français   rss
Liên kết
Hỏi đáp tuyển sinh: về ngành Môi trường ở Đại học Huế (01-08-2016 17:17)
Góp ý

 

Hỏi: Em muốn học về môi trường ở Đại học Huế thì sẽ nộp hồ sơ vào ngành nào? Thầy cô có thể cho em thông tin chi tiết về ngành này không ạ?

 

Trả lời: Đại học Huế có 3 ngành đào tạo về môi trường gồm Khoa học Môi trường (D440301) và Quản lý Tài nguyên và Môi trường (D850101) ở Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Kỹ thuật Môi trường (D510406) ở Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Em có thể tìm hiểu thông tin về các ngành học ở website của các trường: www.husc.edu.vn (Đại học Khoa học), http://phqt.hueuni.vn/ (Phân hiệu QUảng Trị). 

Riêng ngành Khoa học Môi trường, em có thể tìm hiểu chi tiết ở website Khoa Môi trường: http://khoamoitruonghue.edu.vn/
Liên kết
×