English | Français   rss
Liên kết
Nhập ngũ có được bảo lưu kết quả tuyển sinh không? (23-09-2016 13:56)
Góp ý

Hỏi: Tôi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự đến tháng 2/2017 mới xuất ngũ. Vừa qua tôi được quân đội cho tham gia thi THPT để lấy kết quả xét tuyển Đại học. Tôi không trúng tuyển các đợt xét tuyển vào các trường trong Quân đội. Tôi có nộp hồ sơ xét tuyển vào Đại học Huế và trúng tuyển, có giấy báo nhập học. Vậy tôi có thể làm đơn bảo lưu kết quả học tập với hồ sơ kèm theo là giấy báo nhập ngũ vào tháng 9/2016 được không? và sẽ nhập học trong năm học tới khi xuất ngũ.

Ông Đỗ Văn Phòng, Phó Trưởng ban CTHSSV:

Theo quy định tại khoản 6 Điều 6 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành: "Quân nhân hoặc công an nhân dân tại ngũ chỉ được dự tuyển vào những trường do Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an quy định sau khi đã được cấp có thẩm quyền cho phép đi học; Quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được dự tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu sang năm học sau".

Như vậy, theo quy định trên, anh không được phép bảo lưu kết quả tuyển sinh năm 2016.

Liên kết
×