English | Français   rss
Liên kết
Erasmus+ 2016: Đại học Huế được phê duyệt tham gia 2 Dự án về nâng cao năng lực giáo dục đại học (hợp tác với Đại học Tự do Brussels, Bỉ và Đại học Uppsala, Thụy Điển) (07-08-2016 06:56)
Góp ý

Ngày 1/8, Cộng đồng Châu Âu đã công bố kết quả phê duyệt các dự án thuộc nhóm nâng cao năng lực giáo dục đại học, trong đó, Đại học Huế được phê duyệt tham gia 2 dự án. Đó là: Hợp tác giữa Việt Nam và Châu Âu trong lĩnh vực việc làm cho sinh viên tốt nghiệp (European and Vietnamese Collaboration on Graduate Employment - EVENT) hợp tác với Đại học Uppsala, Thụy Điển; và Giáo dục về chuyển giao tri thức và công nghệ giữa Châu Âu và Việt Nam (Vietnamese-European Knowledge and Technology Transfer Education Consortium - VETEC) với Đại học Tự do Brussels (VUB), Bỉ.

 

Hai dự án nằm trong tổng số 147/736 dự án được chọn tài trợ của Cộng đồng Châu Âu dành cho các chương trình nâng cao năng lực giáo dục đại học thuộc chương trình Erasmus+ 2016.

 

Với dự án VETEC, mục đích của dự án là xây dựng và nâng cao năng lực của các đại học Việt Nam trong lĩnh vực chuyển giao kiến thức và công nghệ bằng cách phát triển năng lực lãnh đạo, đẩy mạnh năng lực đào tạo, thiết lập các mạng lưới về chính sách và đào tạo giữa Việt Nam và Châu Âu, cải tiến kinh nghiệm khởi nghiệp. Tổng kinh phí dự án là 712.000 EUR.

 

Dự án EVENT nhắm đến cải thiện cơ hội việc làm cho sinh viên Việt Nam thông qua việc nâng cao chất lượng đào tạo đại học đáp ứng yêu cầu thị trường lao động và xã hội. Các yếu tố ưu tiên của dự án: công cụ và phương pháp dạy và học, phương pháp và phương thức tiếp cận, bao gồm: chuẩn đầu ra, ứng dụng công nghệ thông tin, hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường, khởi nghiệp và việc làm cho sinh viên khi ra trường. Tổng kinh phí dự án là: 999.189 EUR.

 

Các dự án sẽ được khởi động vào tháng 1/2017.

 

Thông tin chi tiết: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results_en

 

AH

Liên kết
×