English | Français   rss
Liên kết
VETEC - Giáo dục về Chuyển giao Tri thức và Công nghệ giữa Châu Âu và Việt Nam (2016-2019)
Góp ý

 

Dự án VETEC (Vietnamese - European Knowledge and Technology Transfer Education Consortium) do Liên minh Châu Âu tài trợ, xây dựng mô hình đào tạo cho các đối tượng từ cán bộ đến nhà lãnh đạo nhằm hỗ trợ các trường đại học tại Việt Nam và các đơn vị liên quan nâng cao năng lực CGCN mở rộng các cơ hội chuyển giao tri thức. Đây là Dự án thuộc Chương trình Erasmus+ Key Action 2 (Hợp phần Nâng cao Năng lực giáo dục đại học) được thực hiện trong 3 năm (10/2016 - 10/2019). Dự án nhằm tạo ra mạng lưới phát triển đào tạo CGCN và tri thức giữa châu Âu và Việt Nam.

 

 

 Có 3 trường đại học (ĐH) trọng điểm tham gia dự án, gồm :
- Trường ĐH Bách khoa Hà Nội (điều phối tại Việt Nam),

- Đại học Huế,

- Trường Đại học Cần Thơ.

Đối tác Châu Âu có 3 trường gồm :
- Đại học Tự do Brussel (VUB, Vương quốc Bỉ),

- ĐH Kỹ thuật Dresden (TUD – CHLB Đức),

- ĐH Aveiro (UA – Bồ Đào Nha)

- và 6 đối tác hỗ trợ khác bao gồm Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam.

Tất cả tạo ra mạng lưới phát triển đào tạo chuyển giao công nghệ và tri thức giữa châu Âu và Việt Nam.
 

Tham gia vào dự án này, các trường đại học Việt Nam sẽ học được kinh nghiệm của châu Âu trong vấn đề chuyển giao công nghệ và tạo ra sự kết nối; làm thế nào để tạo ra công nghệ, để công nghệ đó được nghiên cứu kỹ ở các trường ĐH và sẵn sàng để chuyển giao cho các vùng, cụm công nghiệp. Sau khi kết thúc, các kết quả của Dự án sẽ được ứng dụng rộng rãi và sử dụng trong việc phát triển các chương trình đào tạo trong chuyển giao công nghệ và tri thức.

 
* Tài liệu liên quan đến các hoạt động: 
 
 

 

 
Liên kết
×