English | Français   rss
Liên kết
Sinh viên là người dân tộc thiểu số có được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập? (01-08-2017 09:33)
Góp ý

 

  

Để được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập, sinh viên là người dân tộc thiểu số phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 

 

- Thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ.

- Thi đỗ vào học đại học, cao đẳng hệ chính quy tại các cơ sở giáo dục đại học bao gồm: đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng tại năm tham dự tuyển sinh theo đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng.

 

 

Trang Thông tin điện tử Đại học Huế mở chuyên mục Tư vấn - Hỗ trợ nhằm giải đáp những thắc mắc cho sinh viên về học tập, nghiên cứu khoa học, tâm sinh lý, hướng nghiệp, khởi nghiệp; bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm và chuyên đề ngoại khóa cho sinh viên. Mọi câu hỏi xin gửi về địa chỉ: bancthssv@hueuni.edu.vn để được các chuyên gia giải đáp. 

Liên kết
×