English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế đăng cai tổ chức giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018 (06-06-2018 14:19)

Ngày 11/5/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tổ chức xét tặng giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2018 nhằm khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực tư duy sáng tạo và vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống, góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Theo kế hoạch, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Đại học Huế đăng cai tổ chức Vòng sơ khảo, Vòng chung khảo, Lễ Tổng kết, trao giải thưởng và các hoạt động liên quan. 

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ, đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét Giải thưởng phải đáp ứng các yêu cầu: Được hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá xếp loại xuất sắc; có tính mới, tính sáng tạo, có giá trị khoa học và thực tiễn. Ưu tiên đề tài được triển khai ứng dụng trong thực tiễn hoặc có công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước…

 

Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét Giải thưởng được phân loại theo 6 lĩnh vực khoa học và công nghệ.

 

Khoa học Tự nhiên: Toán học và thống kê, Khoa học máy tính và thông tin, Vật lý, Hóa học, Khoa học trái đất và môi trường, Sinh học, Khoa học tự nhiên khác.

 

Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ: Kỹ thuật dân dụng, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật thông tin, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật vật liệu và luyện kim, Kỹ thuật y học, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ sinh học môi trường, Công nghệ sinh học công nghiệp, Công nghệ nano, Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống, Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác.

 

Khoa học Y, Dược: Y học cơ sở, Y học lâm sàng, Dược học, Công nghệ sinh học trong y học, Khoa học y, dược khác.

 

Khoa học Nông nghiệp: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thú y, Lâm nghiệp, Thủy sản, Công nghệ sinh học nông nghiệp, Khoa học nông nghiệp khác.

 

Khoa học Xã hội: Tâm lý học, Kinh tế và kinh doanh, Khoa học giáo dục, Xã hội học, Pháp luật, Khoa học chính trị, Địa lý kinh tế và xã hội, Thông tin đại chúng và truyền thông, Khoa học xã hội khác.

 

Khoa học Nhân văn: Lịch sử và khảo cổ học, Ngôn ngữ học và văn học, Triết học, Đạo đức học và tôn giáo, Nghệ thuật, Khoa học nhân văn khác.

 

Thời gian nộp hồ sơ và bản điện tử công văn tham gia xét Giải thưởng từ 15/6/2018 đến 15/7/2018. Tổ chức đánh giá đề tài và xét giải Vòng sơ khảo hoàn thành trước ngày 30/8/2018. Tổ chức đánh giá, xét giải vòng chung khảo, tổ chức trao giải thưởng trước ngày 15/10/2018.

 

Xem toàn văn kế hoạch ở file đính kèm.

Liên kết
×