English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác đào tạo, hoạt động khoa học với Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (11-09-2018 06:02)
Góp ý

Sáng 11/9/2018, tại Đại học Huế, PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế và PGS.TS. Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam đã cùng ký biên bản ghi nhớ về hợp tác đào tạo, hoạt động khoa học giữa hai đơn vị. 

 

 

Về đào tạo, hai bên đồng ý khai thác các nguồn lực về đội ngũ, chương trình đào tạo, học liệu và các nguồn lực khác để phối hợp xây dựng, phát triển các chương trình đào tạo. Hai bên hợp tác trong các lĩnh vực : trao đổi giảng viên, thực tập nghề nghiệp, cử giảng viên có năng lực và đủ điều kiện tham gia hướng dẫn cho các học viên cao học theo học các khoá thạc sĩ và công nhận giờ giảng của hai bên. Hai bên cùng tổ chức các hội thảo, toạ đàm trao đổi kinh nghiệm về xây dựng chương trình đào tạo, giáo trình, phương pháp đào tạo, các sản phẩm mới về văn hoá, nghệ thuật.

 

Về nghiên cứu khoa học, hai bên sẽ cùng phối hợp tổ chức các hội nghị hội thảo trong nước và quốc tế; hợp tác xây dựng, phát triển và thực hiện các chương trình, đề tài, dự án có liên quan đến lĩnh vực văn hoá nghệ thuật mà hai bên cùng quan tâm;  hỗ trợ cán bộ, giảng viên, sinh viên đăng bài trên Tạp chí văn hoá của Viện và Tạp chí Khoa học của Đại học Huế.

 

 

Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng nghiên cứu, tư vấn chính sách và chiến lược, triển khai hoạt động khoa học về văn hóa, nghệ thuật, gia đình, văn hóa trong du lịch, văn hóa trong thể thao, đào tạo sau đại học về văn hóa, nghệ thuật và văn hóa du lịch. Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam có chức năng đào tạo tiến sĩ từ năm 1991. Trong số các tiến sĩ được đào tạo tại Viện, có 02 tiến sĩ của Đại học Huế. Hiện có 6 nghiên cứu sinh của Đại học Huế đang theo học tại Viện và 03 nghiên cứu sinh đang nghiên cứu tại Phân Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế (Phân Viện). Bên cạnh hợp tác trong đào tạo tiến sĩ, các trường thành viên Đại học Huế cũng đã có nhiều hợp tác với Phân Viện trong nghiên cứu, trao đổi, xuất bản phẩm. 

 

PV

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×