English | Français   rss
Liên kết
Hội nghị nhóm nghiên cứu mạnh, xuất bản quốc tế (25-09-2018 16:20)
Góp ý

 

Nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động nghiên cứu khoa học, xuất bản quốc tế, ngày 25/9/2018, Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị nhóm nghiên cứu mạnh, xuất bản quốc tế, nghiên cứu sinh và ứng viên Hội đồng chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư. PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế chủ trì Hội nghị.

 

 

Hội nghị nhóm nghiên cứu mạnh, xuất bản quốc tế, nghiên cứu sinh và ứng viên Hội đồng chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

 

Hội nghị có sự tham gia của các cán bộ quản lý khoa học và các nhà nghiên cứu khoa học thuộc các nhóm nghiên cứu mạnh trong toàn Đại học Huế.

 

PGS.TS. Nguyễn Khắc Hoàn, Trưởng Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Đại học Huế đã công bố quyết định công nhận 12 nhóm nghiên cứu mạnh thuộc các chuyên ngành khác nhau trong toàn Đại học Huế. Trước đó, vào tháng 3 năm 2018 Đại học Huế đã ban hành quy định về tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh ở Đại học Huế với mục tiêu hướng đến nâng cao số lượng và chất lượng công bố.

 

Hội nghị đã nghe các báo cáo tham luận: Xuất bản quốc tế, tính trung thực, chống đạo văn và các giải pháp; Ứng viên nghiên cứu sinh, điều kiện cần và đủ, giải pháp, kiến nghị phát triển đào tạo tiến sĩ; các tiêu chuẩn mới đối với ứng viên chức danh giáo sư, phó giáo sư theo quy định mới và giải pháp để đáp ứng các tiêu chuẩn.

 

Tại Hội nghị, các thành viên tham dự đã có nhiều ý kiến, giải pháp đề xuất nhằm thúc đẩy các hoạt động khoa học, công nghệ Đại học Huế như: Các chính sách hỗ trợ, khen thưởng, động viên, khuyến khích các nhà khoa học tích cực nghiên cứu khoa học; đầu tư, sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu; đề xuất các giải pháp tăng hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ có trình độ cao; các cơ chế phối hợp để tăng cường hiệu quả các nhóm nghiên cứu mạnh nói riêng và hoạt động nghiên cứu khoa học trong toàn Đại học Huế nói chung; huy động các nguồn lực phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học; chia sẻ các kinh nghiệm về công bố các bài báo, công trình trên các tạp chí nghiên cứu quốc tế uy tín…

 

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế khẳng định, nghiên cứu khoa học có vai trò đặc biệt quan trọng trong các cơ sở giáo dục đại học và nhấn mạnh muốn có chất lượng trong đào tạo thì phải có nghiên cứu khoa học. Mong muốn các nhà khoa học ngoài việc nghiên cứu và công bố các bài báo, công trình nghiên cứu thì chú trọng tạo ra các sản phẩm ứng dụng có thể chuyển giao phục vụ cho kinh tế xã hội của địa phương, đất nước.

 

Trần Đức

 

 

 

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×