English | Français   rss
Liên kết
Buổi diễn thuyết, giao lưu của TS. Vũ Duy Thức tại Đại học Huế (22-09-2018 13:29)
Góp ý

 Thời gian: Ngày 24 tháng 9 năm 2018 (Thứ Hai)

 Địa điểm: Hội trường số 04 Lê Lợi.

 

 

Thành phần: Lãnh đạo Đại học Huế, đại diện lãnh đạo Văn phòng, Văn phòng Đảng - Đoàn thể và các Ban chức năng, các trường đại học, viện thành viên, đơn vị trực thuộc; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND Thừa Thiên Huế; đại diện một số trường đại học, cao đẳng trong khu vực; TS. Vũ Duy Thức cùng đoàn; đại diện Nhóm Những người bạn Cố đô, thành viên câu lạc bộ Giám đốc điều hành Thừa Thiên Huế, đại diện một số cơ quan truyền thông.

 

Chương trình buổi nói chuyện:

 

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

8:30 – 9:00

Đón tiếp đại biểu

Ban Tổ chức

9:00 - 9:10

Khai mạc (lý do, giới thiệu đại biểu,....)

Ban Tổ chức

9:10 – 9:20

Phát biểu của Giám đốc Đại học Huế

Giám đốc Đại học Huế

9:20 - 10:50

TS. Vũ Duy Thức trình bày một số chủ đề với cán bộ và sinh viên Đại học Huế.

TS. Vũ Duy Thức

10:50 - 11:25

Thảo luận

 

11:25 – 11:30

Phát biểu bế mạc

Đại diện lãnh đạo Đại học Huế

11:30 – 11:45

Trao đổi, phỏng vấn của báo chí

 

 

Chi tiết kế hoạch xin vui lòng xem file đính kèm.

 

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×