English | Français   rss
Liên kết
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nhóm ngành đào tạo giáo viên và nhóm ngành sức khỏe (20-07-2019 22:30)
Góp ý

 

 

Ngày 20/7/2019, Bộ GDĐT đã có thông báo về việc xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 của nhóm ngành đào tạo giáo viênnhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề.

 

Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt là 21, áp dụng cho tất cả các tổ  hợp xét tuyển; Y học cổ truyền và Dược học là 20; Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học là 18. 

 

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với trình độ đại học sư phạm là 18 điểm. 

 

Một số điểm thí sinh cần lưu ý: 

 

- Điều kiện xét tuyển vào các ngành đào tạo của Trường Đại học Nghệ thuật, Khoa Giáo dục Thể chất, ngành Kiến trúc và ngành Quy hoạch vùng và đô thị của Trường Đại học Khoa học, ngành Giáo dục Mầm non và ngành Sư phạm Âm nhạc của Trường Đại học Sư phạm là điểm các môn năng khiếu chưa nhân hệ số phải >=5.0.


- Điều kiện xét tuyển vào các ngành Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Ngoại ngữ là điểm môn Tiếng Anh chưa nhân hệ số phải >= 5.0


- Các mức điểm nói trên áp dụng cho thí sinh là học sinh phổ thông thuộc khu vực 3, không ưu tiên.


- Đối với các ngành năng khiếu thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên:


+ Ngành Sư phạm Âm nhạc thuộc Trường Đại học Sư phạm và ngành Sư phạm Mỹ thuật thuộc Trường Đại học Nghệ thuật, điều kiện xét tuyển là: Điểm môn văn hóa + Điểm ưu tiên * 1/3 (làm tròn đến 2 chữ số thập phân) phải >= 6;


+ Ngành Giáo dục Mầm non thuộc Trường Đại học Sư phạm và ngành Giáo dục Thể chất thuộc Khoa Giáo dục Thể chất, điều kiện xét tuyển là: Tổng điểm 2 môn văn hóa + Điểm ưu tiên * 2/3 (làm tròn đến 2 chữ số thập phân) phải >= 12.

 

Chi tiết về ngưỡng đảm bảo chất lượng của 135 ngành thuộc Đại học Huế : xem tại đây

 

PV

Các tin mới hơn
Liên kết
×