English | Français   rss
Liên kết
Thông báo số 1 tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 (02-01-2019 13:46)
Góp ý

 

Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 với chỉ tiêu dự kiến là 12460 cho 122 ngành đào tạo đại học.

 

Chi tiết xem file đính kèm.

Liên kết
×