English | Français   rss
Liên kết
Thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018 (26-04-2018 15:31)
Góp ý

 

Đại học Huế thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học lần 1 năm 2018;

 

 

 

 

 

Chi tiết xem file đính kèm. 

Liên kết
×