English  rss
Liên kết
Hệ thống Thông tin quản lý Trang thông tin hỗ trợ công tác Đào tạo Tín chỉ Thông tin thủ tục hành chính Đảm bảo chất lượng Giáo dục Đại học Hệ thống thông tin Sau đại học CSDL khoa học Hệ thống Tạp chí Khoa học - Đại học Huế Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Hộp thư điện tử 1 Hộp thư điện tử 2 Hệ thống thông tin Hợp tác Quốc tế Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế Trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm sinh viên Đại học Huế IUC VLIR NETWORK VIETNAM
Thông báo tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh liên kết giữa Đại học Khoa học Ứng dụng IMC - Krems và Đại học Huế (12-08-2014)

 

Trải qua gần 10 năm hợp tác thực hiện các chương trình liên kết đào tạo giữa trường Đại học KHƯD IMC - Krems (Áo) và Đại học Huế (Việt Nam) được đặt tại Trung tâm Đào tào Quốc tế đã tạo ra một nguồn nhân lực có chất lượng cao cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Trong đó, chương trình thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế) là một trong những chương trình thạc sĩ ứng dụng rất phù hợp với thực trạng kinh tế hiện nay ở Việt Nam. Khóa I (2013 - 2014) với tỷ lệ học viên tốt nghiệp đạt 85%, Khóa II (2014 - 2015) sẽ tốt nghiệp vào tháng 5 năm 2015. Khóa III sẽ được tuyển sinh vào tháng 12/2014, thông tin cụ thể như sau:

Chi tiết...
Về ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (30-07-2015)

 

Bộ giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1959/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 6 năm 2015 về việc giao cho trường Đại học Nông Lâm -Đại học Huế đào tạo ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng với mã ngành D.58.02.11, trình độ đại học, hệ chính quy từ năm 2015.

Chi tiết...