English | Français   rss
Liên kết
Đại học Huế chung tay ủng hộ Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Quảng Nam phòng chống dịch bệnh COVID 19 (18-08-2020 08:40)
Với tinh thần chung tay, chia sẻ cùng cán bộ, viên chức, người lao động của Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Quảng Nam trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID 19, ngày 14/8/2020, PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế đã chuyển món quà gồm 5000 khẩu trang y tế và 60 lít nước rửa tay khô do Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế pha chế đến Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Quảng Nam.... Chi tiết...

Văn bản liên quan đến phòng, chống dịch COVID 19

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng, chống dịch COVID-19
Công văn số 272/TB-VPCP ngày 03 tháng 8 năm 2020 thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng, chống dịch COVID-19. Chi tiết...

Công văn hóa tốc của Giám đốc Đại học Huế về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 (31-07-2020 16:45)
Trước diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19, thực hiện kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Đại học Huế ngày 31/7/2020, Giám đốc Đại học Huế đã có Công văn hỏa tốc số 1165/ĐHH-VP trong cùng ngày gửi các đơn vị thành viên, trực thuộc và thuộc. Chi tiết...

Giám đốc Đại học Huế chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Đại học Huế (31-07-2020 14:07)
Ngày 31/7/2020, PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Đại học Huế. Chi tiết...

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×