English | Français   rss
Liên kết
Thông báo về việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tuyển sinh năng khiếu vào Đại học Huế năm 2021 (14-07-2021 15:26)
  Đại học Huế thông báo về việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tuyển sinh năng khiếu vào Đại học Huế năm 2021. Chi tiết...

75 cán bộ y tế và sinh viên Trường ĐH Y Dược, Đại học Huế lên đường tình nguyện chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh (13-07-2021 17:58)
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và công văn của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hỗ trợ TP Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế đã huy động và thành lập đoàn công tác tình nguyện bao gồm 06 cán bộ và 250 sinh viên cùng với đoàn tình nguyện của Bệnh viện Trung ương Huế và Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch... Chi tiết...

Đại học Huế ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống lây nhiễm COVID 19 tại Đại học Huế (09-07-2021 07:46)
  Đại học Huế ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống lây nhiễm COVID 19 tại Đại học Huế Chi tiết...

Thông báo kết luận của Giám đốc Đại học Huế tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Đại học Huế (07-07-2021 09:08)
  Thông báo kết luận của Giám đốc Đại học Huế tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Đại học Huế Chi tiết...

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (06-07-2021 23:20)
Đại học Huế ban hành CV số 1058/ĐHH-VP ngày 6/7/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Chi tiết...

Liên kết
×