English | Français   rss
Liên kết
Số điện thoại đường dây nóng của Đại học Huế
Góp ý

 

Kế hoạch và lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Đại học Huế : tuần thứ nhất và tuần thứ ba hằng tháng

 

Địa điểm tiếp công dân :  SỐ 03 Lê Lợi, Đại học Huế

 

Thông tin xin liên lạc:

  1. TS. Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế, ĐT: 0918913368
  2. TS. Phạm Thế Kiên, Trưởng ban Thanh tra và Pháp chế Đại học Huế , ĐT: 0905050135
Liên kết
×