English | Français   rss
Liên kết
Học bổng nghiên cứu sinh của nhóm nghiên cứu Vật lý hạt nhân
Góp ý

 

Nhóm nghiên cứu Vật lý hạt nhân Đại học Huế có 02 học bổng nghiên cứu sinh: Nghiên cứu cấu trúc và phản ứng hạt nhân dựa trên mô hình trường trung bình tự hợp sử dụng lực hạt nhân hiện tượng luận Skyrme. 

 

Quyền lợi:

- Được đóng học phí cho 3 năm làm nghiên cứu sinh ở Đại học Huế theo chương trình hỗ trợ nhóm nghiên cứu mạnh của Đại học Huế,

- Được trả lương hàng tháng theo đề tài cấp Bộ (chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020), đề tài Nafosted, đề tài nhóm mạnh Nafosted, 

- Được tạo điều kiện đi tu nghiệp ngắn hạn với các chuyên gia hàng đầu thế giới ở các trung tâm nghiên cứu Vật lý hạt nhân ở trong và ngoài nước,

- Được hỗ trợ tối đa tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp ở các trường Đại học uy tín trong nước.

- Được làm việc với các chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Vật lý hạt nhân.

 

Yêu cầu ứng cử viên: Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Vật lý và có ước mơ trở thành một người nghiên cứu chuyên nghiệp.

 

Một số công bố nền tảng của nhóm nghiên cứu:

1) Tạp chí Q1. IF =3.7. https://journals.aps.org/…/abstr…/10.1103/PhysRevC.86.064307

2) Tạp chí Q1. IF =3.7. https://journals.aps.org/…/abstr…/10.1103/PhysRevC.92.014605

3) Tạp chí Q1. IF =3.7. https://journals.aps.org/…/abstr…/10.1103/PhysRevC.95.014315

Công bố gần đây nhất của nhóm:

4) Tạp chí Q1. IF =3.7. https://journals.aps.org/…/abstr…/10.1103/PhysRevC.99.054607

5) Tạp chí Q1. IF =3.7.  https://journals.aps.org/prc/abstract/10.1103/PhysRevC.101.034601

 

Hạn nộp hồ sơ: đến khi nào các vị trí được lấp đầy.

 

Mọi thông tin cụ thể xin liên hệ:

TS. Trần Viết Nhân Hào
Khoa Vật Lý, Trường Đại học Sư Phạm, Đại học Huế
Email: tvnhao@hueuni.edu.vn

Homepage: https://orcid.org/0000-0002-9356-4483

Liên kết
×